Slovak German

O mne    

Kresba    

Maľba    

Grafika    

Koláže    

Kombinovaná    
technika
    

Plastika    

Betlehémy    

Pozvánka    

Foto z výstav    

© 2010
Jozef Práznovský

     BETLEHEMY AKO ICH NEPOZNÁME - 10.12. 2010 - 31.1. 2011 - Kaštieľ Radoľa


Späť na FOTO GALÉRIU

 <  >    

O mne  Kresba • Maľba Grafika • Koláže • Kombinovaná technika Plastika Betlehémy