Slovak German

O mne    

Kresba    

Maľba    

Grafika    

Koláže    

Kombinovaná    
technika
    

Plastika    

Betlehémy    

Pozvánka    

Foto z výstav    

© 2010
Jozef Práznovský

     BETLEHEMY AKO ICH NEPOZNÁTE  - 13.12.2010 - 10.1. 2011 - Výstavná sieň Radnice v Rajci

Späť na FOTO GALÉRIU

 <  >    

O mne  Kresba • Maľba Grafika • Koláže • Kombinovaná technika Plastika Betlehémy