Slovak German

O mne    

Kresba    

Maľba    

Grafika    

Koláže    

Kombinovaná    
technika
    

Plastika    

Betlehémy    

Pozvánka    

Foto z výstav    

Média    

© 2008
Jozef Práznovský

     Kresba   

Budatin I
Budatinský zámok I

   Technika: kresba ceruzkou
   Rozmer: 28x21 cm
   Cena: dohodou

Budatin II
Budatinský zámok II

  Technika: kresba drievkom
  Rozmer: 28x20 cm
  Cena: dohodou

Budatin III
Budatinský zámok III

   Technika: kresba tušom
   Rozmer: 30x21 cm
   Cena: dohodou

Budatin IV
Budatinský zámok IV

   Technika: kresba štetcom
   Rozmer: 29x20 cm
   Cena: dohodou

Budatin V
Budatinský zámok V

   Technika: kresba rudkou
   Rozmer: 32x20 cm
   Cena: dohodou

Budatin VI
Budatinský zámok VI

   Technika: kresba štetcom
   Rozmer: 30x21 cm
   Cena: dohodou

Budatin - Cesta k zvonici I
Budatin - Cesta ku zvonici I

   Technika: kresba ceruzkou
   Rozmer: 29x21 cm
   Cena: dohodou

Budatin VII
Budatinský zámok VII

   Technika: kresba štetcom
   Rozmer: 31x21 cm
   Cena: dohodou

Budatin - Cesta k zvonici II
Budatin - Cesta ku zvonici II

   Technika: kresba tušom
   Rozmer: 28x21 cm
   Cena: dohodou

Osada Plevnik I
Osada Plevnik I

   Technika: kresba tušom
   Rozmer: 40x29 cm
   Cena: dohodou

Osada Plevnik II
Osada Plevnik II

   Technika: kresba štetcom
   Rozmer: 28x19 cm
   Cena: dohodou

Osada Plevnik III
Osada Plevnik III

   Technika: kresba štetcom
   Rozmer: 28x19 cm
   Cena: dohodou

Stromy
Stromy

   Technika: kresba 
   Rozmer: 25x20 cm
   Cena: rezervované

Osada Plevnik IV
Osada Plevnik IV

  Technika: kresba drievkom
  Rozmer: 29x20 cm
  Cena: dohodou

Drevenice
Drevenice

   Technika: kresba rudkou
   Rozmer: 33x24 cm
   Cena: dohodou

Súľovské skaly
Súľovské skaly

   Technika: kresba tušom
   Rozmer: 28x21 cm
   Cena: dohodou

Horný Jelenec
Horný Jelenec

   Technika: kresba tušom
   Rozmer: 33x24 cm
   Cena: dohodou

Na kraji dediny
Na kraji dediny

   Technika: kresba rudkou
   Rozmer: 33x24 cm
   Cena: dohodou

Krajina Súľov II
Krajina Súľov II

   Technika: kresba rudkou
   Rozmer: 28x21 cm
   Cena: dohodou

Krajina s vrchmi III
Krajina s vrchmi III

   Technika: kresba tušom
   Rozmer: 28x21 cm
  Cena: dohodou

Krajina I
Krajina I

   Technika: kresba rudkou
   Rozmer: 33x24 cm
   Cena: rezervované

Krajina II
Krajina II

   Technika: kresba rudkou
   Rozmer: 33x24 cm
   Cena: rezervované

Rajecká Lesná I
Rajecká Lesná I

   Technika: kresba rudkou
   Rozmer: 33x24 cm
  Cena: rezervované

Rajecká Lesná II
Rajecká Lesná II

   Technika: kresba rudkou
   Rozmer: 33x24 cm
   Cena: rezervované
 

SKUTOČNÁ FAREBNOSŤ UMELECKÝCH DIEL,
NEMUSÍ ODPOVEDAŤ ZOBRAZENIU NA VAŠOM MONITORE.

Na týchto stránkach sú použité elektronické kópie originálov vystaveného autora.
Optimálne rozlíšenue je 800 x 600, veľkosť písma textu: stredné

O mne  Kresba • Maľba Grafika • Koláže • Kombinovaná technika Plastika Betlehémy