Slovensky    Deutsche

O mne    

Kresba    

Mažba    

Grafika    

Koláže    

Kombinovaná    
technika
    

Plastika    

Betlehémy    

Pozvánka    

Š 2006
Jozef Práznovský

   Mažba  ť  Západoslovenský kraj (2000)

> 

spä

 

Technika:  

mažba

Rozmery:  

45x35 cm

Cena:        

dohodou

Kontakt:   

0910/304 383

e-mail: