Slovensky    Deutsche

O mne    

Kresba    

Mažba    

Grafika    

Koláže    

Kombinovaná    
technika
    

Plastika    

Betlehémy    

Pozvánka    

Š 2006
Jozef Práznovský

   Mažba  ť  Zátišie s knihami (2004)

  <  > 

spä

 

Technika:  

olej

Rozmery:  

118x34 cm

Cena:        

rezervované

Kontakt:   

0910/304 383

e-mail: