Slovak German

O mne    

Kresba    

Maľba    

Grafika    

Koláže    

Kombinovaná    
technika
    

Plastika    

Betlehémy    

Pozvánka    

Foto z výstav    

Média    

© 2011
Jozef Práznovský

     VEĽKÁ NOC S JOZEFOM PRÁZNOVSKÝM - 1.4. 2011 - 29.4. 2011 - Kaštieľ Radoľa


Späť na FOTO GALÉRIU

<  >    

O mne  Kresba • Maľba Grafika • Koláže • Kombinovaná technika Plastika Betlehémy