Slovak German

Info  

Zeichnung  

Malerei  

Graphik  

Collage  

Kombinierte  
Technik
  

Plastik  

Weihnachtskrippen  

Einladungskarte  

Foto von   Bilderausstellung  

© 2015
Jozef Práznovský

     VÝSTAVA J.PRÁZNOVSKÉHO a O.ŠTALMACHA - 3.11.2015 - 18.12. 2015 - Dom Matice Slovenskej v Žiline
Zurück im FOTO GALERIE

<  >    

Info  Zeichnung • Malerei Graphik • Collage • Kombinierte Technik Plastik Weihnachtskrippen