Slovak German

O mne    

Kresba    

Maľba    

Grafika    

Koláže    

Kombinovaná    
technika
    

Plastika    

Betlehémy    

Pozvánka    

Foto z výstav    

Média    

© 2015
Jozef Práznovský

     VÝSTAVA J.PRÁZNOVSKÉHO a O.ŠTALMACHA - 3.11.2015 - 18.12. 2015 - Dom Matice Slovenskej v Žiline
Späť na FOTO GALÉRIU

<  >    

O mne  Kresba • Maľba Grafika • Koláže • Kombinovaná technika Plastika Betlehémy