Slovak German

O mne    

Kresba    

Maľba    

Grafika    

Koláže    

Kombinovaná    
technika
    

Plastika    

Betlehémy    

Pozvánka    

Foto z výstav    

Média    

© 2018
Jozef Práznovský

    P O Z V Á N K A 

Jozef Práznovský

a

Kysucké múzeum v Čadci

Srdečne pozývajú Vás a Vašich priateľov

na autorskú výstavu

Jozefa Práznovského

BETLEHEMY AKO ICH 
NEPOZNÁTE

ktorá sa bude konať v dňoch
26. 11. 2018 – 31. 01. 2019
pondelok - piatok v čase od: 8.00 - 16.00 hod.
nedeľa v čase od: 10.00-16.00 hod
posledný vstup na prehliadku je 15.30 hod 

v priestoroch Kysuckého múzea
v Čadci

Vstupné: dospelí - 2,00 €, deti, študenti, ZŤP - 1,00 €

 

  


 
 

 FOTO   GALÉRIA   Z   VÝSTAV

 

 O mne  Kresba • Maľba Grafika • Koláže • Kombinovaná technika Plastika Betlehémy