Slovak German

O mne    

Kresba    

Maľba    

Grafika    

Koláže    

Kombinovaná    
technika
    

Plastika    

Betlehémy    

Pozvánka    

Foto z výstav    

Média    

© 2019
Jozef Práznovský

    P O Z V Á N K A 

Jozef Práznovský

a

Rozhlas a televízia Slovenska

Srdečne pozývajú Vás a Vašich priateľov

na autorskú výstavu

Jozefa Práznovského zo Žiliny

BETLEHEMY AKO ICH 
NEPOZNÁTE

Slávnostné otvorenie výstavy sa uskutoční
05. 12. 2019 o 15.00 hodine


Výstava bude sprístupnená v pracovných dňoch
od 06.12.2019 do 06.01.2020
v čase od 12.00 hod do 17.00 hod
v priestoroch Galérie Slovenského rozhlasu
(v budove tzv. obrátenej pyramídy)
na Mýtnej ulici č. 1 v Bratislave

 

Srdečne Vás všetkých pozývame 

  


 
 

 FOTO   GALÉRIA   Z   VÝSTAV

 

 O mne  Kresba • Maľba Grafika • Koláže • Kombinovaná technika Plastika Betlehémy