Slovak German

O mne    

Kresba    

Maľba    

Grafika    

Koláže    

Kombinovaná    
technika
    

Plastika    

Betlehémy    

Pozvánka    

Foto z výstav    

Média    

© 2023
Jozef Práznovský

    P O Z V Á N K A 

Jozef Práznovský

a

Mesto Žilina

 

Srdečne pozývajú Vás a Vašich priateľov

na výstavu s veľkonočnou tématikou

z dielne Jozefa Práznovského

 

VEĽKÁ NOC S JOZEFOM 
PRÁZNOVSKÝM

 

Výstava bude sprístupnená v pracovných dňoch
od 27.03.2023 do 14.04.2023

Pondelok od 7.30 hod do 15.30 hod
Utorok od 7.30 hod do 15.30 hod
Streda od 7.30 hod do 17.00 hod
Štvrtok od 7.30 hod do 15.30 hod
Piatok od 7.30 hod do 14.00 hod


v priestoroch vestibulu Mestského úradu v Žiline
(Námestie obetí komunizmu 1, Žilina)
a na Radnici mesta Žilina

 

Srdečne Vás všetkých pozývame 

  


 
 

 FOTO   GALÉRIA   Z   VÝSTAV

 

 O mne  Kresba • Maľba Grafika • Koláže • Kombinovaná technika Plastika Betlehémy