Slovak German

Info  

Zeichnung  

Malerei  

Graphik  

Collage  

Kombinierte  
Technik
  

Plastik  

Weihnachtskrippen  

Einladungskarte  

Foto von   Bilderausstellung  

Media  

© 2018
Jozef Práznovský

   E I N L A D U N G S K A R T E

Jozef Práznovský

a

Kysucké múzeum v Čadci

Srdečne pozývajú Vás a Vašich priateľov

na autorskú výstavu

Jozefa Práznovského

BETLEHEMY AKO ICH 
NEPOZNÁTE

ktorá sa bude konať v dňoch
26. 11. 2018 – 31. 01. 2019
pondelok - piatok v čase od: 8.00 - 16.00 hod.
nedeľa v čase od: 10.00-16.00 hod
posledný vstup na prehliadku je 15.30 hod 

v priestoroch Kysuckého múzea
v Čadci

Vstupné: dospelí - 2,00 €, deti, študenti, ZŤP - 1,00 €

 

  

 

 
 

 FOTO  GALERIE  VON   BILDERAUSSTELLUNG

 

 Info  Zeichnung • Malerei Graphick • Collage • Kombinierte Technik Plastik Weihnachtskrippen