Slovak German

Info  

Zeichnung  

Malerei  

Graphik  

Collage  

Kombinierte  
Technik
  

Plastik  

Weihnachtskrippen  

Einladungskarte  

Foto von   Bilderausstellung  

Media  

© 2018
Jozef Práznovský

   E I N L A D U N G S K A R T E

Jozef Práznovský

a

Kysucké múzeum v Čadci

Srdečne pozývajú Vás a Vašich priateľov

na autorskú výstavu

Jozefa Práznovského

 

VEĽKONOČNÁ 
SAKRÁLNA TVORBA

JOZEFA PRZNOVSKÉHO 
ZO ŽILINY

ktorá sa bude konať v dňoch
16. februára 2018 – 3. apríla 2018
pondelok - piatok v čase od: 8.00 - 16.00 hod.
nedeľa v čase od: 10.00-16.00 hod
posledný vstup na prehliadku je 15.30 hod 

v priestoroch Kysuckého múzea
v Čadci

Vstupné: dospelí - 2,00€, deti, študenti, ZŤP - 1,00€

 

 

 

Jozef Práznovský

a

Trenčianske múzeum v Trenčíne

expozícia Podjavorinské múzeum
v Novom Meste nad Váhom

Srdečne pozývajú Vás a Vašich priateľov

na vernisáž autorskej výstavy

Jozefa Práznovského

B E T L E H E M Y

ako ich nepoznáte


ktorá sa bude konať v dňoch
23. novembra 2017 – 28. februára 2018
utorok - sobota v čase od: 10.00 - 18.00 hod.

v priestoroch Podjavorinského múzea
v Novom Meste nad Váhom

Vernisáž k výstave sa uskutoční
23. novembra 2017 o 17.00 hodine
v priestoroch Podjavorinského múzea
v Novom Meste nad Váhom

Srdečne Vás pozývame a tešíme sa na Vašu účasť.

  


 
 

 FOTO  GALERIE  VON   BILDERAUSSTELLUNG

 

 Info  Zeichnung • Malerei Graphick • Collage • Kombinierte Technik Plastik Weihnachtskrippen