Slovak German

Info  

Zeichnung  

Malerei  

Graphik  

Collage  

Kombinierte  
Technik
  

Plastik  

Weihnachtskrippen  

Einladungskarte  

Foto von   Bilderausstellung  

Media  

© 2023
Jozef Práznovský

   E I N L A D U N G S K A R T E

Jozef Práznovský

a

Krajské kultúrne stredisko v Žiline

 

Srdečne pozývajú Vás a Vašich priateľov

na výstavu netradičných Betlehemov

z dielne Jozefa Práznovského

 

ČAS VIANOČNÝ

 

Výstava bude sprístupnená v pracovných dňoch
od 4.12.2023 do 20.12.2023 od 8.00 do 16.00 hod

Vernisáž bude 1.12.2023 o 16,30 hod


v priestoroch Makovického domu v Žiline

 

Srdečne Vás všetkých pozývame 

  


 
 

 FOTO  GALERIE  VON   BILDERAUSSTELLUNG

 

 Info  Zeichnung • Malerei Graphick • Collage • Kombinierte Technik Plastik Weihnachtskrippen