Slovak German

Info  

Zeichnung  

Malerei  

Graphik  

Collage  

Kombinierte  
Technik
  

Plastik  

Weihnachtskrippen  

Einladungskarte  

Foto von   Bilderausstellung  

Media  

© 2018
Jozef Práznovský

   E I N L A D U N G S K A R T E

Jozef Práznovský

a

Rozhlas a televízia Slovenska

Srdečne pozývajú Vás a Vašich priateľov

na autorskú výstavu

Jozefa Práznovského zo Žiliny

 

BETLEHEMY AKO ICH 
NEPOZNÁTE

Slávnostné otvorenie výstavy sa uskutoční
05. 12. 2019 o 15.00 hodine


Výstava bude sprístupnená v pracovných dňoch
od 06.12.2019 do 06.01.2020
v čase od 12.00 hod do 17.00 hod
v priestoroch Galérie Slovenského rozhlasu
(v budove tzv. obrátenej pyramídy)
na Mýtnej ulici č. 1 v Bratislave

 

Srdečne Vás všetkých pozývame 

 

  

 

 
 

 FOTO  GALERIE  VON   BILDERAUSSTELLUNG

 

 Info  Zeichnung • Malerei Graphick • Collage • Kombinierte Technik Plastik Weihnachtskrippen