Slovak German

Info  

Zeichnung  

Malerei  

Graphik  

Collage  

Kombinierte  
Technik
  

Plastik  

Weihnachtskrippen  

Einladungskarte  

Foto von   Bilderausstellung  

Media  

© 2022
Jozef Práznovský

   E I N L A D U N G S K A R T E

Jozef Práznovský

a

SNM - Múzeum SNR v Myjave

 

Srdečne pozývajú Vás a Vašich priateľov

na výstavu netradičných betlehemov

z dielne Jozefa Práznovského

 

BETLEHEMY AKO ICH 
NEPOZNÁTE

 

Vernisáž výstavy sa uskutoční
8.12.2022 o 16.00 hod

 

Výstava bude sprístupnená v pracovných dňoch
od 8.12.2022 do 31. 1.2023
Pondelok: 12.00 – 16.00 h, posledný vstup o 15.00 h 
Utorok – piatok: 8.00 – 16.00 h, posledný vstup o 15.00 h

v priestoroch SNM – Múzeum Slovenských národných rád  v Myjave

 

Srdečne Vás všetkých pozývame 

 

Jozef Práznovský

a

Mesto Žilina

Srdečne pozývajú Vás a Vašich priateľov

na autorskú výstavu

Jozefa Práznovského

 

BETLEHEMY AKO ICH 
NEPOZNÁTE

Výstava bude sprístupnená v pracovných dňoch
od 14.11.2022 do 10.01.2023

Pondelok od 7.30 hod do 15.30 hod
Utorok od 7.30 hod do 15.30 hod
Streda od 7.30 hod do 17.00 hod
Štvrtok od 7.30 hod do 15.30 hod
Piatok od 7.30 hod do 14.00 hod

v priestoroch vestibulu Mestského úradu v Žiline
(Námestie obetí komunizmu 1, Žilina)
a na Radnici mesta Žilina

 

Srdečne Vás všetkých pozývame 

  


 
 

 FOTO  GALERIE  VON   BILDERAUSSTELLUNG

 

 Info  Zeichnung • Malerei Graphick • Collage • Kombinierte Technik Plastik Weihnachtskrippen