Slovak German

O mne    

Kresba    

Maľba    

Grafika    

Koláže    

Kombinovaná    
technika
    

Plastika    

Betlehémy    

Pozvánka    

Foto z výstav    

© 2010
Jozef Práznovský

     BETLEHEMY - 27.11. 2009 - 6.1. 2010 - kostol Santa Maria del Popolo Rím - Taliansko
Späť na FOTO GALÉRIU

<  >    

O mne  Kresba • Maľba Grafika • Koláže • Kombinovaná technika Plastika Betlehémy