Slovak German

O mne    

Kresba    

Maľba    

Grafika    

Koláže    

Kombinovaná    
technika
    

Plastika    

Betlehémy    

Pozvánka    

Foto z výstav    

© 2006
Jozef Práznovský

     5.ROČNIK BIENÁLE VÝSTAVY BETLEHEMY - 1.12.-19.12.2005 Makovického dom v Žiline


Späť na FOTO GALÉRIU

<  >    

O mne  Kresba • Maľba Grafika • Koláže • Kombinovaná technika Plastika Betlehémy