Slovak German

O mne    

Kresba    

Maľba    

Grafika    

Koláže    

Kombinovaná    
technika
    

Plastika    

Betlehémy    

Pozvánka    

Foto z výstav    

Média    

© 2022
Jozef Práznovský

     VÝSTAVA BETLEHEMOV - 28.11.2016 - 19.12.2016 - ZOC MAX Trenčín

Späť na FOTO GALÉRIU

 <  >    

O mne  Kresba • Maľba Grafika • Koláže • Kombinovaná technika Plastika Betlehémy