Slovak German

O mne    

Kresba    

Maľba    

Grafika    

Koláže    

Kombinovaná    
technika
    

Plastika    

Betlehémy    

Pozvánka    

Foto z výstav    

Média    

© 2022
Jozef Práznovský

     BETLEHEMY AKO ICH NEPOZNÁTE - 8.12.2022 - 31.1.2023 -SNM - Múzeum Slovenských národných rád v Myjave


Späť na FOTO GALÉRIU

 <       

O mne  Kresba • Maľba Grafika • Koláže • Kombinovaná technika Plastika Betlehémy