Slovak German

O mne    

Kresba    

Maľba    

Grafika    

Koláže    

Kombinovaná    
technika
    

Plastika    

Betlehémy    

Pozvánka    

Foto z výstav    

© 2007
Jozef Práznovský

     FARBY - PALETA - ŠTETEC A UMELECKÉ REMESLÁ -  foto z výstavy 27.8. - 15.9. 2006  Sobášny palác Bytča


Späť na FOTO GALÉRIU

<  >    

O mne  Kresba • Maľba Grafika • Koláže • Kombinovaná technika Plastika Betlehémy