Slovak German

O mne    

Kresba    

Maľba    

Grafika    

Koláže    

Kombinovaná    
technika
    

Plastika    

Betlehémy    

Pozvánka    

Foto z výstav    

© 2008
Jozef Práznovský

     TVORBA 2008 - 1.4. - 18.4. 2008 - Makovického dom v Žiline

Späť na FOTO GALÉRIU

 < >    

O mne  Kresba • Maľba Grafika • Koláže • Kombinovaná technika Plastika Betlehémy