Slovak German

O mne    

Kresba    

Maľba    

Grafika    

Koláže    

Kombinovaná    
technika
    

Plastika    

Betlehémy    

Pozvánka    

Foto z výstav    

Média    

© 2015
Jozef Práznovský

     VEĽKÁ NOC S JOZEFOM PRÁZNOVSKÝM - 24.3.2015 - 7.4.2015 - Dom Matice Slovenskej ŽilinaSpäť na FOTO GALÉRIU

 <  >    

O mne  Kresba • Maľba Grafika • Koláže • Kombinovaná technika Plastika Betlehémy