Slovak German

O mne    

Kresba    

Maľba    

Grafika    

Koláže    

Kombinovaná    
technika
    

Plastika    

Betlehémy    

Pozvánka    

Foto z výstav    

Média    

© 2024
Jozef Práznovský

  

                               Vitajte na mojich internetových stránkach
Dovoľte pár slov o mojej výtvarnej tvorbe. Moja tvorba je rozmanitá a zameraná na maľbu, kresbu, grafiku, koláže, kombinovanú techniku a plastiku.
   V kresbe využívam najviac techniku drievka namáčaného v tuše, v ktorej zvýrazňujem hlavne prírodu a drevenice. 
  
Maľba je najviac zameraná na životné prostredie a krásu našej prírody, taktiež rôzne zátišia. Je to prostriedok na realizovanie krajiny, reálnej i pretvorenej do svojho cítenia, poznačené vlastným rukopisom. Svojím názorom zrozumiteľná, aby bola i zároveň výtvarno pôsobivá.
   Plastika je zameraná na drevorezbu a prácu s hlinou, ktorá je upriamená na sakrárne, historické a abstraktné motívy. Zvýraznené historické a rozmanité tematické obmeny jedného základného námetu sakrárnej tvorby.
   Na grafických listoch kombinujem viaceré grafické techniky. Hľadám najvhodnejšie prostriedky, aby prostredníctvom symbolu a skratky som vytvoril vývaženú kompozíciu. Spoločným znakom všetkých grafík je nastoľovanie problémov človeka vo vzťahu k prírode a to cestou fantázie. Tieto spojitosti tvoria i základ pre spracovanie myšlienky v koláži.

Po zhliadnutí obsahu stránky v prípade záujmu o výtvarné dielo kontaktujte ma telefonicky alebo mailom. Poprípade ak máte záujem, aby aj váš príbytok skrášľovali olejomaľby na akúkoľvek tému - pošlite mi vašu predstavu v podobe fotografie, alebo obrázku a ja sa ho pre vás pokúsim zaznamenať vo vami určenom rozmere. 

 

 O mne  Kresba • Maľba Grafika • Koláže • Kombinovaná technika Plastika Betlehémy