Slovak German

O mne    

Kresba    

Maľba    

Grafika    

Koláže    

Kombinovaná    
technika
    

Plastika    

Betlehémy    

Pozvánka    

Foto z výstav    

© 2006
Jozef Práznovský

     NÁVRATY V ČASE  -  foto z vernisáže výstavy 3.-16.júna 2005 Makovického dom v Žiline    Späť na FOTO GALÉRIU

<  >    

O mne  Kresba • Maľba Grafika • Koláže • Kombinovaná technika Plastika Betlehémy