Slovak German

O mne    

Kresba    

Maľba    

Grafika    

Koláže    

Kombinovaná    
technika
    

Plastika    

Betlehémy    

Pozvánka    

Foto z výstav    

© 2006
Jozef Práznovský

     OBZRETIE OČAMI VÝTVARNÍKA  -  foto z výstavy 28. 8. - 9. 9. 2005 Sobášny palác BytčaSpäť na FOTO GALÉRIU

<  >    

O mne  Kresba • Maľba Grafika • Koláže • Kombinovaná technika Plastika Betlehémy